Đà Nẵng thực hiện phòng, chống Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới từ 13 giờ ngày 26-7-2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905.255.786